تلفن تماس : ‎+۹۸-۲۱-57898000


تلفن مدیریت : ‎+۹۸-۲۱-۸۸۵۴۳۵۴۵


آدرس دفتر مرکزی : تهران / سهروردی شمالی، خیابان کوشش، پلاک 35، واحد 6


آدرس واحد عملیات و اجرائی : تهران / میدان آرژانتین / پارک سوار بیهقی/ پلاک ۱۵

تماس با ما