تماس با ما

برای تماس با ما  می‌توانید از طریق این صفحه با ما ارتباط برقرار کنید. همچنین می‌توانید انتقادات و پیشنهادات خود را در حوزه‌ی خدماتی ما، از طریق صقحه تماس با ما به همکاران ما منتقل کنید.

توجه داشته باشید این سایت و راه‌های تماس متعلق به شرکت کالارسان پیشتاز می‍باشد. این شرکت هیچگونه ارتباطی با انبارهای مستقر در پایانه‌ با اسامی مشابه نداشته و ندارد. 

شرکت کالارسان پیشتاز در ساعات کاری آمادۀ پاسخ‌گویی به سوالات و درخواست‌های مشتریان محترم در کمترین زمان ممکن است.

 برای ارتباط و تماس با ما می‌توانید از طریق برقراری تماس تلفنی و مستقیم، ایمیل و تکمیل فرم بخش تماس با ما، اقدام نمایید. شرکت کالارسان پیشتازدر تمامی ایام هفته به غیر از جمعه‌ها و روزهای تعطیل رسمی پاسخ گوی سوالات و درخواست‌های شما مشتریان محترم خواهد بود.

خطوط ویژه مرکز تماس و امور مشتریان
000 898 57 021

تماس با ما

شماره‌های تماس

ساعات پاسخگویی : 8:۰۰ تا 18:۰۰
ثبت سفارش و امور مشتریان
02157898000
پشتیبانی
02188544494-8
02188544017-18
09199647584

ایمیل

info@kalaresanco.ir

آدرس

تهران، میدان آرژانتین، پارک سوار بیهقی
پلاک 130 و 131 و 68

تماس با ما

از طریق فرم روبرو میتوانید برای پیغام ارسال نمایید.

برای  با ما   با ما  با ما  با ما  از طریق این صفحه با ما ارتباط برقرار کنید. همچنین می‌توانید  با ما  انتقاداتتم  با ما  با ما  با ما  با ما  با ما  با ما  با ما

اس با ما  و پیشنهادات خود را در حوزه‌ی خدماتی ما، از طریق صقحه  با ما به همکاران ما منتقل کنید.

توجه داشته باشید این سایت و راه‌های تماس متعلق به می‍باشد. این شرکت هیچگونه

ارتباطی با انبارهای مستقر در پایانه‌ با اسامی مشابه نداشته و ندارد. 

شرکت کالارسان پیشتاز در تملس با ما ساعات کاری آمادۀ پاسخ‌گویی به

سوالات و درخواست‌های مشتریان محترم در کمترین زمان ممکن است.

 برای ارتباط و  ما می‌توانید از طریق برقراری تماس تلفنی و مستقیم، ایمیل و تکمیل فرم بخش تماس با  ، اقدام نمایید.

شرکت کالارسان پیشتازدر تمامی ایام هفته به غیر از جمعه‌ها و روزهای

تعطیل رسمی پاسخ گوی سوالات و درخواست‌های شما مشتریان محترم خواهد بود.

برای  با ما  می‌توانید از طریق این صفحه با ما ارتباط برقرار کنید.

همچنین می‌توانید انتقادات و پیشنهادات خود را در حوزه‌ی خدماتی ما، از طریق صقحه

  با ما به همکاران ما منتقل کنید.

توجه داشته باشید این سایت و راه‌های تماس متعلق به می‍باشد. این

شرکت هیچگونه ارتباطی با انبارهای مستقر در پایانه‌ با اسامی مشابه نداشته و ندارد. 

شرکت کالارسان پیشتاز در ساعات کاری آمادۀ

پاسخ‌گویی به سوالات و درخواست‌های مشتریان محترم در کمترین زمان ممکن است.

 برای ارتباط و تماس  ما می‌توانید از طریق برقراری تماس تلفنی و مستقیم،

ایمیل و تکمیل فرم بخش تماس  ما، اقدام نمایید. شرکت کالارسان پیشتازدر تمامی ایام

برای تماس با  می‌توانید از طریق این صفحه با ما ارتباط برقرار کنید. همچنین می‌توانید انتقادات و تماس  ما پیشنهادات خود را در

حوزه‌ی خدماتی ما، از طریق صقحه تماس  ما به همکاران ما منتقل کنید.

تماس  ما تماس  ما  با ما  با ما

توجه داشته باشید این سایت و راه‌های تماس متعلق به می‍باشد. این

شرکت هیچگونه ارتباطی با انبارهای مستقر در پایانه‌ با اسامی مشابه نداشته و ندارد. 

شرکت کالارسان پیشتاز در ساعات کاری آمادۀ

پاسخ‌گویی به سوالات و درخواست‌های مشتریان محترم در کمترین زمان ممکن است.  می‌توانید از طریق برقراری تماس

تلفنی و مستقیم، ایمیل و تکمیل تماس با ما تماس با ما تماس با ما فرم بخش تماس با ما، اقدام نمایید. شرکت کالارسان پیشتازدر تمامی ایام هفته به غیر از جمعه‌ها و

روزهای تعطیل رسمی پاسخ گوی سوالات و درخواست‌های شما مشتریان محترم خواهد بود.

برای تماس   با  می‌توانید از طریق این صفحه با ما ارتباط برقرار کنید. همچنین می‌توانید

انتقادات و پیشنهادات خود را در حوزه‌ی خدماتی ما، از طریق صقحه  با ما به همکاران ما منتقل کنید.

توجه داشته باشید این سایت و راه‌های تماس متعلق به باشد. این شرکت هیچگونه ارتباطی با انبارهای مستقر در

پایانه‌ با اسامی مشابه نداشته و ندارد. 

شرکت کالارسان پیشتاز در ساعات کاری آمادۀ پاسخ‌گویی به سوالات و

درخواست‌های مشتریان محترم در کمترین زمان ممکن است.

 برای ارتباط و تماس    ما می‌توانید از طریق برقراری تماس تلفنی و مستقیم، ایمیل و تکمیل فرم بخش تماس  ما، اقدام نمایید.

شرکت کالارسان پیشتازدر تمامی ایام هفته به غیر از جمعه‌ها و روزهای تعطیل رسمی پاسخ گوی سوالات و درخواست‌های شما

مشتریان محترم خواهد بود.

هفته به غیر از جمعه‌ها و روزهای تعطیل رسمی پاسخ گوی سوالات و

درخواست‌های شما مشتریان محترمتماس  ما  خواهد بود.