ما در شرکت کالارسان پیشتاز برای حمل و نقل خرده بار به دنبال ارائه بهترین خدمات هستیم. چرا که حمل و نقل خرده بار یکی از فعالیت‌های مهم جوامع بشری می‌باشد که بیش از پیش در سایر کسب و کارها و افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند دیده می‌شود، در این میان، شرکت‌هایی که نقش باربری و ارسال این مرسولات را برعهده دارند، بایستی با توجه به قوانین و مقرراتی که برای حمل خرده بار وجود دارد، آنها را جزء استانداردهای خود قرار داده و با رعایت آنها سلامت مرسولات را تضمین نمایند. ما در این مقاله به قوانین و مقررات حاکم در حمل و نقل خرده بار می‌پردازیم.

قوانین و مقررات

شرکت‌هایی که در زمینه حمل و نقل مرسولات فعالیت می‌کنند بایستی به دو نکته‌ی اساسی در جابه‌جایی کالاها دقت کنند، اولین نکته قوانین مربوط به ابعاد و دومین نکته، قوانین مربوط به اوزان می باشد، که از مهمترین معیارها در حمل و نقل محسوب می‌شود.

مقررات ابعاد

ابعاد اولین و برجسته‌ترین نکته در هنگام حمل مرسولات می‌باشد، به این معنا که در هنگام ارسال مرسولات باید به طول، عرض و ارتفاع مرسولات توجه نمود و مطابق فرمول استاندارد، به بسته بندی و جا به جایی آنها پرداخت.

قوانین و مقررات مربوط به وزن

نادیده گرفتن قوانین و مقررات در رابطه با وزن، از پر اهمیت ترین تخلفاتی است که باعث  بروز صدمات و خسارت های زیادی در حمل و نقل کالا می شود، رعایت نکردن وزن مرسولات ارسالی می باشد. بنابراین بایستی به عنوان یک آیتم ضروری با توجه به قوانین و استانداردهای حاکم در صنعت حمل و نقل در هنگام بسته بندی و ارسال کالاها به آن توجه نمایید.

قوانین و مقررات در حمل و نقل بایستی یکی از مهمترین آیتم‌های قابل توجه کارشناسان و مدیران شرکت‌های حمل و نقل باشد تا با رعایت تمامی استانداردهای تعریف شده، بهترین خدمت‌رسانی را در ارسال و تحویل مرسولات به مشتریان داشته باشید.