خدمات

سرویس‌های زمینی

خدمات بار هوایی

سرویس پست

خدمات

ما در بیش از ۸۳ شهر کشور قابلیت ارائه خدمات درب به درب یا کارگو و به تمامی استانها ا استفاده از دفترپیشخوان شرکت قابلیت ارائه خدمات شرکت ملی پست را داریم.

سرویس کارگو شامل دریافت مرسوله از محل فرستنده و تحویل به گیرنده در انیار مقصد. این سرویس مناسب افرادی می‌باشد که به علت نداشتن آدرس مشخص یا آدرس موقت مایل به دریافت مرسوله خود در انبارهای اسن شرکت میباشند. همچنین در شهرهایی که فاقد نمایندگی درب به درب میباشد از این سرویس استفاده میشود.

اسکرول به بالا